Algemene voorwaarden

 1. Reserveringen
  Een reservering wordt na ontvangst van de betaling (of aanbetaling, indien van toepassing) definitief bevestigd.
 2. Verhindering deelnemer.
  Mocht de deelnemer verhinderd zijn, dan kan hij/zij kiezen om:
  1. Iemand anders zijn plaats in te laten nemen (na voorafgaand overleg met de workshopgever. Dit in verband met de afstemming met de groep.)
  2. In de toekomst aan dezelfde (of een vergelijkbare) workshop van Adonis & Aphrodite deel te nemen.
 3. Annulering workshop.
  Mocht de workshop geen doorgang kunnen vinden (bv door ziekte workshopgever of het minimum aantal deelnemers is niet bereikt), dan krijgen de ingeschreven deelnemers de optie om zich (zonder bijkomende kosten) in te schrijven voor de eerstvolgende workshop (of cyclus van workshops). Mocht dit qua datum of om andere reden niet passen, dan krijgen de deelnemers hun inschrijfgeld gerestitueerd.
 4. Deelname.
  De workshopgever behoudt zich het recht voor om deelnemers al of niet toe te laten tot de workshop. In het geval de workshopgever een deelnemer niet toelaat tot de workshop, zal de deelnemer zijn/haar inschrijfgeld gerestitueerd krijgen. (Afhankelijk van de aard van de workshop zal vooraf een intake plaats vinden).