Het vernieuwen van mannelijkheid en vrouwelijkheid

Wanneer twee mensen een relatie aangaan, brengen zij beiden hun individualiteit in hun samenzijn in….. En in hun samenzijn, in hun versmelting verliezen ze die.

Een vrouw bevestigt haar partner in zijn manzijn, maar zij daagt zijn mannelijkheid ook uit, en neemt die van hem. Daardoor neemt zijn mannelijkheid gedurende de relatie af. Op dezelfde manier bevestigt een man zijn partner in haar vrouwzijn, maar hij daagt haar vrouwelijkheid ook uit en neemt ervan, waardoor zij minder vrouw wordt. Wil het partnerschap voor beiden opwindend blijven, dan dienen ze hun mannelijkheid en vrouwelijkheid voortdurend te vernieuwen.

De man vernieuwt zijn mannelijkheid in het gezelschap van mannen en een vrouw haar vrouwelijkheid in het gezelschap van vrouwen. Vandaar dat ze af en toe hun relatie achter zich moeten laten om hun vrouwelijkheid en mannelijkheid te ‘verversen’. De feitelijke inhoud van de uitwisseling is niet (Tjwan: minder) belangrijk…<…..>. Waar het om gaat , is het samenzijn met andere mannen of vrouwen en het doen van dingen die mannen en vrouwen doen als ze onder elkaar zijn, Als partners dit doen, behoudt hun relatie een creatieve spanning, waardoor die zich kan ontwikkelen en verdiepen. Dit element van een relatie wordt in het romantische liefdesideaal over het hoofd gezien, want daarin geven twee mensen elkaar alles wat ze nodig hebben.

Vrije bewerking, met als bron: Bert Hellinger, Gunthard Weber – De verborgen dynamiek van familiebanden.

NB: Voor man en vrouw kan ook man en man of vrouw en vrouw worden gelezen. Ook in die partnerrelaties is het ‘verversen’ van belang.