De Koningsenergie heeft twee functies. De eerste is het aanbrengen van ordening en de tweede is het verschaffen van vruchtbaarheid en zegening.
De Koning bevindt zich in het centrum van de Wereld. Alles daarbinnen is georganiseerd en geordend door de Koning. Alles wat zich buiten de grenzen van zijn invloed bevindt, is vormloos, chaotisch, demonisch en onwerelds.

Mandala’s zijn hét symbool voor ordening. Een Koning ordent via wetten.

De tweede functie is het verschaffen van vruchtbaarheid en zegening. Zijn schepping en kinderen staan als voorbeeld voor een scheppend en vruchtbaar land. En Gezegend worden heeft een enorme psychologische uitwerking op ons. Er zijn studies die aantonen dat ons lichaam werkelijk chemisch verandert als we ons gewaardeerd, geprezen en gezegend voelen.

Hoe krijg je toegang tot jouw Koningsenergie?

De eerste taak is het de-identificeren van ons Ego. Het Ego van de volwassen man moet over zichzelf denken als de dienaar van een transpersoonlijke Wil of Zaak, ongeacht de status die hij tijdelijk heeft bereikt.
Voordat je dit hebt bereikt, kan je je tevéél hebben geïdentificeerd met de Koningsenergie zelf.’ Hij gaat zélf voor alles.
Het andere probleem is , wanneer je het contact met de Koningsenergie helemaal kwijt bent. Dan projecteren we de Koningsenergie op een ander. We ervaren ons als machteloos, niet bekwaam om te handelen en niet in staat ons kalm en stabiel te voelen, zonder de aanwezigheid en liefdevolle aandacht van die andere persoon op wie onze projectie van de Koningsenergie is gevallen. Dit komt voor bij stellen waar de man te alert is op de stemmingen van de vrouw en bang is om initiatief te nemen uit angst voor de woedeaanvallen die daar het gevolg van kunnen zijn.

Maar wanneer we ons de Koningsenergie op de juiste wijze toe-eigenen, als dienaren van onze innerlijke Koning, dan komt in ons de goede en rechtmatige, de volwaardige Koning naar boven.

+ De Tiran

De Tiran manifesteert zich van tijd tot tijd in ieder van ons, wanneer we tot het uiterste worden gedreven, als we uitgeput zijn, en als we aan zelfoverschatting lijden. De Tiran zien we vaak bij persoonlijkheidsstoornissen, met name bij narcisme. In plaats van anderen te spiegelen hebben ze een onverzadigbare behoefte gespiegeld te worden. In plaats van andere te zien, verlangen ze ernaar door hen gezien te worden. Werken aan eigen welzijn, ten koste van anderen, dat typeert de tiran. Een tiran is gevoelig voor kritiek. en kan razend worden. Daarachter schuilt leegheid en zwakte. Dat laat zich echter niet zien. Achter de tiran zit de zwakkeling: minderwaardig, gevoelig en zwak…
De verborgen aanwezigheid van deze passieve pool verklaart de honger naar erkenning. Dit verklaart hun woedeuitbarstingen op diegenen die ze zien als zwak; dat wil zeggen op degenen op wie ze hun eigen innerlijke zwakkeling projecteren.

– De Zwakkeling

De man die beheerst wordt door de zwakkeling ontbreekt het aan focus, kalmte en zekerheid in zichzelf en dit leidt hem naar paranoia. Dit kan leiden tot “pak ze, voordat ze jou pakken”.

het Goddelijke Kind

Ouders zouden het Goddelijke kind in hun kinderen, net de juiste hoeveelheid bewondering en bevestiging geven, zodat het kind van de ‘kindertroon’ kan afstappen, geleidelijk de echte wereld in.

Én de ouders moeten hun jongetje stap voor stap leren zich niet te identificeren net het Goddelijke Kind. Het jongetje kan zich verzetten tegen zijn onttroning, maar de ouders moeten volhouden, hem steeds bevestigen en hem beetje bij beetje zijn trots ontnemen.

+ De Kleine Dwingeland

De Kleine Dwingeland is de perfectionist. Hij verwacht het onmogelijke van zichzelf en zet anderen aan tot nóg betere prestaties, en is nooit tevreden. De kleine Dwingeland wil alleen maar “zijn” zonder zich daar zelf voor in te zetten. Hij zit in zijn kinderstoel en hij maakt zichzelf zo onmogelijk dat hij aan de kant wordt gezet.

– De Zwakke Prins

De zwakke Prins heeft weinig persoonlijkheid, geen levenslust en weer weinig initiatief. Dit is de jongen die geknuffeld moet worden, die de mensen om hem heen dicteert door zijn zwijgende of jengelende, eisende hulpeloosheid. Zoals alle bipolaire stoornissen, zal het Ego bij tijd en wijle naar de andere pool glijden of daar plotseling naar overspringen. Wanneer een jongen gevangen zit in de schaduw van het Goddelijke Kind, zal hij omschakelen van een tiran naar depressieve passiviteit of van schijnbare zwakheid naar razernij.