We leven in een tijd, waarin weinig mensen zich op hun gemak voelen bij de mannelijke energievorm van de Krijger. Vooral vrouwen hebben het er moeilijk mee, omdat zij vaak het meest directe slachtoffer waren van de schaduwvorm van de Krijger.

Interessant is om op te merken dat diegenen die de mannelijke agressie het liefst met wortel en al zouden willen uitroeien, zelf door dit archetype worden beheerst, gezien hun oorlogsachtige strijd!

En net als alle andere onderdrukte archetypen, gaat hij ondergronds, om uiteindelijk naar boven te komen in de vorm van emotioneel en fysiek geweld. Als een vulkaan die eeuwenlang ligt te slapen, terwijl de magmadruk zich opbouwt.

De volwaardige krijger bezit een confronterende energie, chi (“agressie”) die opwekt, bekrachtigt en motiveert. Past gepaste agressie toe. Door helder te denken en waakzaam te zijn. Besluitvaardig en getraind.

Krijgersenergie manifesteert ook wat we een vrijwillige transpersoonlijke verplichting noemen. De Krijger is loyaal aan “De goede zaak”, een belang dat het individueel belang overstijgt. Dat maakt alle persoonlijke relaties betrekkelijk. Een krijger is een asceet en bekijkt zijn daden zonder passie of emotie.

Krijgerenergie is vaak vernietigend. Daardoor ontstaat er ruimte voor iets mooiers, verfrissenders, levendiger en deugdzamer.

Wanneer de krijgersenergie verbonden wordt met de andere archetypen, ontstaat er iets schitterends!

Krijger-Koning: Het beheer van zijn Rijk is welbewust, en zijn besluiten, helderheid van geest, discipline en moed in feite creatief en vruchtbaar. Denk aan Gorbatsjov, krijger en koning, en zijn strijd tegen het vastgeroeste Sovjet systeem.

Krijger-Magiër: Biedt de mogelijkheid om controle over zichzelf en zijn wapens te krijgen . Het maakt het hem mogelijk zijn vermogen om doelen te bereiken in goede banen te geleiden.

Krijger-Minnaar: Geeft de krijger mededogen en een besef van verbondenheid met alle dingen en mensen.

Wanneer de Krijger daarentegen in zijn eentje opereert, kan de afloop rampzalig zijn, zelfs als de sterveling toegang heeft tot de positieve, volwaardige krijger. Vrouwen zijn in de ogen van de krijger niet om een relatie mee aan te gaan of intiem mee te zijn. Ze zijn er voor de lol.

De Toegang tot de Krijger.
Als we de Krijger op de juiste wijze binnenhalen, dan zijn we energiek, besluitvaardig, moedig, stevig, volhardend, en loyaal aan een goede zaak, die groter is dan ons persoonlijke gewin. Tegelijkertijd moeten we de Krijger doordringen met de energieen van de andere volwassen mannelijke vormen: De Koning, de Magiër en de Minnaar.

+ De Sadist

Omdat de man onder invloed van de Krijger zo kwetsbaar is op het gebied van relaties, is het van groot belang dat hij zijn geest en zijn gevoel onder controle heeft – niet onderdrukt, maar onder controle. Anders sluipt de wreedheid via de achterdeur naar binnen, als hij niet oplet.

Het zijn vaak de workaholics. Als je moet toegeven dat je werkelijk niet voor jezelf zorgt, dat je niet geeft om je mentaal en lichamelijk welbevinden, dan heeft de schaduwkrijger je waarschijnlijk te pakken. Mannen met bepaalde beroepen worden in het bijzonder bedreigd door disfunctionele krijgersenergie. Militairen zijn een voor de hand liggend voorbeeld. Maar ook revolutionairen en activisten (“we worden wat we haten”) kunnen hiervan last hebben.

– De Masochist

De Masochist is de passieve pool van de schaduwkrijger. Het “doetje” en “de geslagen” hond. De Masochist projecteert de krijgersenergie op anderen, waardoor hij zichzelf als krachteloos ervaart. We laten veel te lang met ons sollen en over onze grenzen gaan.. om dan plotseling te ontploffen met verbaal of fysiek geweld.