Er zijn veel vormen van liefde. De broederlijke, niet erotische liefde, Agape genoemd. En dan Eros (Grieks) of Amor (Romeins) , zowel de seksuele liefde, als neiging om zich te hechten en te verenigen. Jungianen hebben het ook over libido, en dan niet alleen bedoeld als seksuele begeerte, maar een algemene begeerte naar het leven.

De Minnaar is het oerpatroon van levendigheid, levenslust en passie. Door de oerbehoefte aan seks, voedsel, welzijn, voortplanting, creatieve aanpassing aan (de ontberingen van) het leven, en uiteindelijk een gevoel van betekenis, zonder welke mensen niet verder kunnen met hun leven. De Minnaar is bezield door het verlangen deze behoeften te bevredigen.
De Minnaar brengt gewaarwording (kleuren, vormen, geluiden, tast en geur) tot leven.

De Minnaar is buitengewoon sensueel en gevoelig voor de wereld in al zijn schoonheid.

+ De Verslaafde

Een man die in een van beide polen van de schaduwminnaar leeft, bezeten van de energie die (mits juist benaderd) een bron van leven en welzijn zou kunnen zijn. Maar zolang hij bezeten is van deze energie draagt hij bij aan de destructie van hemzelf en van anderen in zijn omgeving.

– De impotente Minnaar

hh